Cez prádzniny bude na UNIZA študovať 150 bakalárikov, foto 3