Parkovisko na spanyolovej s parkovaním na vlastné riziko, foto 1