Dobudovanie tribúny na futbalovom štadióne, foto 3