FOTO: Priestory modernej kancelárskej budovy na ulici Obchodná v Žiline, foto 3