FOTO: Nová IT a technologická zóna NordCity v Žiline, foto 5