FOTO: Múzeum slovenskej dediny v Martine sa pripravuje na dožinky, foto 1