FOTO: Ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK, foto 2