FOTO: Žilinský deň zdravia na Námestí Andreja Hlinku, foto 12