FOTO: Beh zdravia pod záštitou FNsP v Žiline, foto 3