FOTO: Strom Platinového Jubilea Jej Veličenstva Alžbety II., foto 2