FOTO: Znovuotvorený Autoservis City na Predmestskej ulici v Žiline, foto 2