FOTO: Rozšírenie záchytného parkoviska v areáli FNsP Žilina, foto 2