FOTO: Žilinskí Šošoni pomáhajú občianskemu združeniu Náruč v Zádubní, foto 2