FOTO: Cyklotrasa okolo vodárenskej nádrže v Turčeku, foto 5