FOTO: Rekonštrukcia mosta v Kráľovej Lehote, foto 5