FOTO: Aktuálny priebeh prác na preložke cesty od Tepličky nad Váhom k Terminálu Žilina, foto 2