FOTO: Nový atletický štadión v areáli Žilinskej univerzity v Žiline, foto 3