FOTO: V rámci modernizácie železničného uzla budujú nový most ponad trať a biokoridor pri Vodnom diele, foto 11