FOTO: Unikátna výstava tvorby žilinského rezbára Miroslava Ďuratného v Budatínskom hrade, foto 1