FOTO: Pád lavíny vo Veľkej Fatre 13.12.2021, foto 4