Kasárne v Žiline 5. pluk špeciálneho určenia, foto 1