Výstavba novej cyklotrasy po ľavom brehu rieky Váh v Žiline, foto 11