Križovatka na Košickej je pripravená na vypnutie semaforov, foto 3