Kontroly mestskej polície zamerané na požívanie alkoholu na verejných priestranstvách v Žiline, foto 3