Poškodené vedenie 2.septembra 2014 odstavilo trolejovú dopravu, foto 3