Krádež oblečenie v Liptovskom Mikuláši 15.11.2018, foto 3