Naháňačka za vozidlom, ktoré viedla pravdepodobne opitá vodička, foto 2