Otvorenie showroomu motocyklov BMW Motorrad v Žiline - MD-Bavaria, foto 12