Umelecky nadané deti skrášili obrazmi FNsP Žilina, foto 3