Sprechodnené Jánošíkové Diery - 26. marca 2017, foto 10