Možné prepojenie ulíc vo vnútri sídliska Solinky, foto 1