Žilinská nemocnica dostala do daru 140 vankúšov, 100 plachiet a nové infúzne dávkovače, foto 2