Voda zaplavuje hlavnú cestu v mestskej časti Rosinky, foto 3