Nové športovisko Závodie otvorenie 19.9.2016, foto 1