Nedovolené rozmiestňovanie reklamy na cirkusy, foto 3