Nedovolené rozmiestňovanie reklamy na cirkusy, foto 2