SMRŤ OBCHODNÉHO © - premiéra divadlo Žilina, foto 3