Dvojica žien, ktoré kradnú v prevádzkach po Slovensku, foto 1