Na Veľkej okružnej ulici vzniká nové stromoradie , foto 1