Nový prístrešok a turistická lávka na Straníku, foto 4