Vzpriečený kamión pri Vodnom diele Žilina - 9.2.2016, foto 3