FOTO: Na ulici Vysokoškolákov niekto orezal stromy rastúce pri reklamnej ploche


  • 05 december 2022 - 12:41

Na žilinskom sídlisku Vlčince došlo k poškodeniu zelene nachádzajúcej sa v blízkosti reklamnej plochy. Dva stromy rastúce na mestskom pozemku medzi cyklochodníkom a chodníkom pre chodcov na ulici Vysokoškolákov boli orezané takmer do polovice koruny. So žiadosťou o informácie, či úpravu zelene vykonalo mesto, sme sa obrátili na hovorkyňu.

Z minulosti sú v Žiline známe prípady, keď došlo k poškodeniu stromov a kríkov nachádzajúcich sa v blízkosti reklamných plôch. Pravdepodobne z dôvodu, že od jari do jesene bránili výhľadu na reklamy. Naposledy neznáma osoba zničila niekoľko stromov pri veľkogarážach na sídlisku Hliny. V roku 2020 boli takmer úplne zrezané stromy na ulici Nemocničná. V roku 2019 niekto poškodil strom rastúci pred nelegálnym billboardom na ulici Obežná.Pozrite si viac: