FOTO: Poklepanie na základný kameň Univerzitnej nemocnice sv. Martina


  • 05 november 2022 - 13:06

Zdrojom fotografií sú facebookové stránky Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzita Komenského v Bratislave a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.