FOTO: Strednú odbornú školu elektrotechnickú v Žiline rekonštruujú a rozširujú za 2,8 milióna eur


  • 10 október 2022 - 08:55
Zdroj: Žilinský samosprávny kraj

Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline, ktorá je aj Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku, prechádza komplexnou rekonštrukciou. Informuje o tom Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ. V rámci stavebných prác sa vytvorí 16 nových odborných učební, pribudne priestor odbornej knižnice – študovne a súčasťou je aj debarierizácia školy, nový výťah, exteriérová rampa či hygienické zázemie pre imobilných.

Na prízemí je navrhnutý nový priestor recepcie a upravená administratívna časť. Škola tiež bude v celom rozsahu zateplená a realizované budú ďalšie opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti. Rekonštrukcia je naplánovaná na obdobie 12 mesiacov. Náklady na realizáciu stavebných úprav sú v hodnote 2 804 402 eur, pričom projekt je spolufinancovaný z operačného programu IROP.


Pozrite si viac: