Gramatické chyby na pamätnej tabuli v mestskej časti Budatín


  • 02 august 2018 - 00:18