Národné centrum prevencie sociálnej patológie

Predmestská 1707/62, 010 01, Žilina
0949 319 198
http://www.ncpsp.maweb.eu

Prevencia sociálnej patológie, ľudské a občianske práva, výchovné a vzdelávacie projekty prevencie sociálnej patológie, kulty, sekty.
ReklamaPrevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.