DCM, s.r.o.

F. Mráza 15, 010 01, Žilina
041 / 511 84 85

Zastupovanie v colnom konaní - predloženie dokladov nutných k colnému konaniu, priradenie HS kódu na základe TARIC-u, pridelenie colného režimu. Spracovanie dokladov pri importe a exporte.
Reklama


Upraviť informácie Pridať novú firmu

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.