Anton Dybala - EXIMOB

Anton Dybala - EXIMOB
Biely Potok 1122, 013 06, Terchová
0903 862 098
http://www.safetywork.eu

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, koordinácia bezpečnosti, bezpečnostno - technická služba, technik požiarnej ochrany, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce.
ReklamaPrevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.