Žilinské cintoríny sú pripravené na Pamiatku zosnulých, posilní sa aj MHD