Prednáška: Ateliér knižnej väzby Jana Vrtílka / Lida Mlichová